Search again

Found: 189  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลผู้สูงอายุ /
Author
สภากาชาดไทย. ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
Published
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย,
Call Number
RA777.6 ก451ก 2559
Location
Central Library

image
การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กระดูก = Clinical approach for bone metastasis /
Published
โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
RC270.8 ก451 2559,WE258 ก451 2559
Location
Central Library
Medical Library

image
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับแบ่งเกณฑ์จำนวนตัวอสุจิเพื่อประมาณประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในคดีข่มขืนกระทำชำเรา /
Author
เบญจวรรณ แพงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ788ร 2559
Location
Central Library

image
การนวดไทยสำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด = Traditional Thai massage for myofascial pain syndrome /
Author
อุไรวรรณ ชัชวาลย์ kku-ams.
Published
ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา,
Call Number
RM723.T5 อ857 2559,WB537 อ857 2559
Location
Central Library
Nursing Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library

image
การบริการเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรพงศ์ บุราณเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว827ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลยุคใหม่ : ความท้าทายของผู้บริหารการพยาบาล /
Author
จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT89.3 จ429 2559
Location
Central Library

image
การบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเฉพาะที่ในภาวะฉุกเฉิน = Focused cardiac ultrasound in emergency care /
Author
แพรว โคตรุฉิน.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC683.5.U5 พ963 2559
Location
Central Library

image
การปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม /
Author
ปิยนันท์ ยะภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ป618 2559,RC ป618ร 2559
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles