Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ทุ่งนาปัวรีสอร์ท (รีสอร์ทวิถีเกษตร จังหวัดน่าน) /
Author
เอมอร วิชากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR17 2561
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ท จังหวัดบึงกาฬ /
Author
สุรวิทย์ ช้างเยาว์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR4 2561
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้างเชียง /
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR10 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศศิมนฑ์ พงศาวลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,
Call Number
วพ AR5 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ประมงปากน้ำประแส จังหวัดระยอง /
Author
ปาลชาติ ปรีชาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR18 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR2 2561
Location
Architecture Library

image
สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย /
Author
ธนกร นางทะราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR6 2561
Location
Architecture Library

image
สถาบันดนตรีและการเต้น จังหวัดนครราชสีมา/
Author
รัตติยากร น้อยทรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR9 2561
Location
Architecture Library

image
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ยุทธพงศ์ สิทธิศักดิ์นวกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR8 2561
Location
Architecture Library

image
แม่กำปงรีสอร์ทและสปา จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
นรีกานต์ เปจิตตัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR7 2561
Location
Architecture Library

image
โครการออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีด้วยเทคนิคเพ้นสีจากธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ ASHER/
Author
กุลกันยา มาตรเทพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID3 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับออกงานแสดงสินค้าของสินค้าประเภทเสื้อผ้า กรณีศึกษา แบรนด์ GROWTH/
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID2 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา สำหรับตกแต่งตู้เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช /
Author
สุดารัตน์ สดไสย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID5 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือนิทานรูปแบบสามมิติเรื่องสินไซ สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี /
Author
อรจิรา เสนาสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID4 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากน้ำมันหอมระเหยภายใต้แบรนด์โคโรธี/
Author
อารียา ภัทรานุกูลรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID1 2560
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles