Search again

Found: 341  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล /
Author
เกษมสันต์ วิลาวรรณ.
Published
วิญญูชน,
Call Number
K ก813ร 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร /
Author
เกษมสันต์ วิลาวรรณ.
Published
วิญญูชน,
Call Number
K ก813ก 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล /
Author
แสวง บุญเฉลิมวิภาส
Published
วิญญูชน,
Call Number
K ส968ก 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร /
Author
คณิต ณ นคร
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT2732 ค129 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
การซักประเด็นคดีข้อเท็จจริงยาเสพติด .
Published
บัณฑิตอักษร,
Call Number
HV8073 ก449 ล.2
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อกฎหมายในคดีนายกอานันท์ /
Author
คณิต ณ นคร
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT41 ค129 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อกฏหมายในคดีนายกอานันท์ /
Author
คณิต ณ นคร
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT72 ค129 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง
Published
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง,
Call Number
KPT2764 ข281 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง
Published
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง,
Call Number
KPT2764 ข281 2555
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา /
Author
จิตติ ติงศภัทิย์
Published
วิญญูชน,
Call Number
K จ419ข 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อแนะนำความรู้เบื้องต้นคนเรียนกฎหมาย : คำฟ้อง คำให้การ คำร้อง อุทธรณ์ ฎีกา มาตรฐาน.
Author
สุริยา พงษ์สุริยา
Published
พงษ์สุริยาทนายความ ธุรกิจและการบัญชี,
Call Number
KPT1750 ส866ค 2554 ล.1
Location
Nong Khai Campus Library

image
คดีปกครอง--รู้ไว้บอกต่อ /
Published
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง,
Call Number
KPT2735 ค134 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
คดีปกครองใกล้ตัว .
Author
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT2735 พ784 2558 ล.8
Location
Nong Khai Campus Library

image
คดีปกครองใกล้ตัว : สิทธิประชาชนกับพื้นที่สาธารณะ /
Author
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT2735 พ784 2560 ล.10
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles