Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหมากเม่า /
Author
เศรษฐิณี แสงอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ872 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาแผ่นฟิล์มผงเนื้อในเมล็ดมะขามผ่านกระบวนการให้ความร้อนผสมสารสกัดเปลือกมังคุดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acne /
Author
ธรัลหทัย ดีมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ธ379 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี การดองเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์และการวิเคราะห์สารบ่งชี้ในใบมันสำปะหลังสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย /
Author
พรณรงค์ อินทรเกษม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ236ก 2558,QV พ236ก 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมและการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าอาหารตามมาตรฐานสากล ณ ด่านใน สปป. ลาว /
Author
สิริวรรณ ชมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ส732ค 2559,WA ส732ค 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของสารสกัดจากส้มโอต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ /
Author
เพียงกมล สอนผึ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS พ942 2559,WT พ942 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ลายพิมพ์นิ้วมือโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพิกัดตรีกาฬพิษ /
Author
ศรัณย์ ฉวีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ศ161ล 2559,QV ศ161ล 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles