Search again

Found: 121  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานการวิจัย /
Author
สันติ เจริญพรพัฒนา.
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB ส581ป 2560
Location
Central Library

image
ปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลชุมชน : รายงานการวิจัย = Quantity and types of microorganisms in airborne at a dental clinic community hospital /
Author
พรพรรณ สกุลคู.
Published
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW730 พ247 2560
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยพยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรคปวดประสาทไทรเจมินัลหลังการผ่าตัดไมโครวาสคูลาร์ดีคอมเพรสชัน /
Author
นราทร ประชาศรัทธา.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd น232 2560
Location
Dentistry Library

image
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2555-2559 /
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LC71.2 ป631 2555-59
Location
Education Library

image
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559 /
Author
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Published
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
RA541.T5 ผ191 2559,W225.JT3 ผ191 2559
Location
Medical Library
Nursing Library

image
ผลการอนุบาลลูกปูม้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำด้วยจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ /
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH ผ191 2560
Location
Central Library

image

image
ผลของการเตรียมพื้นผิวแบบต่างๆ ต่อค่าความคงทนแรงเฉือนของการซ่อมแซมเรซินคอมโพสิตที่เพิ่งขัดแต่งเสร็จใหม่ : การศึกษานำร่อง /
Author
ธวิน เรียวเรืองแสงกุล.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Rd ธ399 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของการเสริมยีสต์มีชีวิต (Saccharomyces cerevisiae) ในอาหารเม็ดต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลากระบอกท่อนใต้ Ellochelon vaigiensis (Quoy and Gaimard, 1825) = Effects of supplementar...
Author
อรกัญญา เม่งหยู.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH167.M87 อ313 2560
Location
Central Library

image
ผลของการใช้แสงกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดในแผลถอนฟัน /
Author
ชัยวสันต์ มะละคำ.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ช429 2560
Location
Dentistry Library

image

image
ผลของความเข้มแสง อุณหภูมิ ปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Utva rigida C. Agardh, 1823) = Effect of light intensity, temperature, Nitrogen and Phosphate on growt...
Author
สุวรรณา วรสิงห์.
Published
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
QK569.U55 ส873ผ 2560
Location
Central Library

image
ผลของน้ำยาทำความสะอาดต่อการยึดอยู่ของแหวนรูปตัวโอในฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมข้าวอร่อย /
Author
จิรัชญา หอกันยา.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd จ527 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของสารสกัดลูกเดือยต่อความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์และผลการสะสมแคลเซียมในห้องปฏิบัติการ /
Author
นรีกานต์ จันทกนกากร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd น258 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles