Search again

Found: 121  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การสร้างระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี /
Author
สมเกียรติ วันทะนะ.
Published
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
JC ส232 2560
Location
Central Library

image
การสำรวจประสบการณ์การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวดในประชาชนทั่วไป /
Author
เพ็ญพร ชื่นชิต.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp พ891 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเกิดฟองอากาศในวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือ เครื่องผสมกึ่งอัตโนมัติและเครื่องผสมอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยง /
Author
ศกลวรรณ น้ำใจทหาร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ศ111 2560
Location
Dentistry Library

image
การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย /
Author
มนชยา อุรุยศ.
Published
ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
BP ม143 2560
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและผลกระทบต่ออนามัยช่องปากระหว่างการใส่เหงือกเทียมชนิดอะคริลิกและซิลิโคนในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะคงสภาพ : การศึกษานำร่อง /
Author
จุฑามาศ ตระการบุญกิจ.
Published
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Pd จ628 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน : รายงานวิจัย /
Author
แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล.
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,
Call Number
HD ก892ก 2560
Location
Central Library

image

image
การเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมระหว่างถุงมือที่อบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนแนงดันสูงกับถุงมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาในขั้นตอนการถอนฟันอย่างง่าย /
Author
โยษิตา ยิ่งรักศรีภักดิ์.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ย851 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบแนวนำคอนดายล์โดยใช้การบันทึกการสบยื่นกับการวัดจากภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริกด้านข้าง /
Author
ธนัช ทูลภิรมย์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ธ199 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปลี่ยนแปลงของริมฝีปากภายหลังการจัดฟันร่วมกับการถอนฟันกรามน่อยซี่ที่หนึ่งทั้งสี่ซี่ในผู้ป่วยฟันยื่น /
Author
ณัฏฐา เอกสินชล.
Published
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ord ณ312 2560
Location
Dentistry Library

image

image
การแสวงหาโอกาสการค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการSMEs ไทยจาก China E-commerce /
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,
Call Number
HF ก528 2560
Location
Central Library

image
การใช้ยาเดกซาเมทาโซนชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการบวมหลังการทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรล่างโดยการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและมีการปิดบังสองทาง: การศึกษานำร่อง /
Author
ณัฐฐา วรรณปะกา.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Om ณ329 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles