Search again

Found: 52  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความแข็งแรงของการยึดอยู่ของเซรามิกแบร็กเกตต่อวัสดุเซรามิกต่างชนิดที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยวิธีที่แตกต่างกัน /
Author
กฤตภาส วงษ์นรา.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ก275 2560
Location
Dentistry Library

image
ชีวประวัติของปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุข ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์ : วิจัยเรื่อง = The value of Thai public haelth nursing : a biography of the precursor /
Author
อังคณา เหมินทร์.
Published
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RT37.อ491 ช579 2560
Location
Nursing Library

image
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ : งานวิจัยไทยพลังขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 /
Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Published
สำนัก,
Call Number
Q179.92 ต199 2560
Location
Nursing Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

image
บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557 /
Author
คณะทำงานโครงการบัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557
Published
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,
Call Number
RA410.55 บ254 2555-57,W225.JT3 บ254ร 2555-57
Location
Public Health Library
Medical Library
Nursing Library

image
ปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลชุมชน : รายงานการวิจัย = Quantity and types of microorganisms in airborne at a dental clinic community hospital /
Author
พรพรรณ สกุลคู.
Published
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW730 พ247 2560
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยพยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรคปวดประสาทไทรเจมินัลหลังการผ่าตัดไมโครวาสคูลาร์ดีคอมเพรสชัน /
Author
นราทร ประชาศรัทธา.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd น232 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559 /
Author
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Published
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
RA541.T5 ผ191 2559,W225.JT3 ผ191 2559
Location
Medical Library
Nursing Library

image
ผลของการเตรียมพื้นผิวแบบต่างๆ ต่อค่าความคงทนแรงเฉือนของการซ่อมแซมเรซินคอมโพสิตที่เพิ่งขัดแต่งเสร็จใหม่ : การศึกษานำร่อง /
Author
ธวิน เรียวเรืองแสงกุล.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Rd ธ399 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของการใช้แสงกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดในแผลถอนฟัน /
Author
ชัยวสันต์ มะละคำ.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ช429 2560
Location
Dentistry Library

image

image
ผลของน้ำยาทำความสะอาดต่อการยึดอยู่ของแหวนรูปตัวโอในฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมข้าวอร่อย /
Author
จิรัชญา หอกันยา.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd จ527 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของสารสกัดลูกเดือยต่อความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์และผลการสะสมแคลเซียมในห้องปฏิบัติการ /
Author
นรีกานต์ จันทกนกากร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd น258 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของสารเคลือบผิวต่อความแข็งระดับไมโครของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม /
Author
ชญาน์ภัทร์ บุญเพิ่ม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Rd ช112 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของเฝือกฟันร่วมกับสารใดๆ ต่อผิวเคลือบฟันมนุษย์ภายหลังแช่ในน้ำคลอรีนที่เป็นกรด : ศึกษาทางห้องปฏิบัติการ /
Author
ศศิธร สุทธาธิวงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Ped ศ291 2560
Location
Dentistry Library

image
ผลของเอ็น-กลูตาโรอิลเมลาโมนินและเอ็น-ซัคซินิลเมลาโทนิน(อนุพันธ์เมลาโทนิน)ต่อการต้านเชื้อราและการต้านอักเสบ /
Author
จิรัชญา สมอุดร.
Published
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ods จ527 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles