Search again

Found: 3,224  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ภานุพงศ์ วายลม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ภ447ฟ
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับการนั่งพักคอยและทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน /
Author
พุทธรักษา เถาว์ทิพย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ839
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
ศุภชัย สมบุศย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ศ684
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากใบตองภายใต้แบรนด์ Patchara /
Author
พัชรา จิรจตุรพักตร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ517
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยวัสดุและเทคนิคจากภูมิปัญญาเครื่องเขินภายใต้แบรนด์ HATTAYA /
Author
หัทยา เที่ยวกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ห464 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งห้องนวดสปาสำหรับปราณิสาสปา/
Author
พิชญ์ระวี สุรอารีกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ639ส
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเรขศิลป์และสื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำหรับเคเคยูเรดิโอ /
Author
จุฑามาศ จันดาคูณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC จ628
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเสื่อแอนิเมชั่นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความกตัญญูสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี กรณีศึกษาโรงเรียนปัญญา จ.กาฬสินธุ์ /
Author
วิษณุกร เฉลียวธรรม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ว768
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำ /
Author
ตวงฉัตร นครังสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ต212 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบโกศจากเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับวิถีขีวิตยุคใหม่ /
Author
วิชาญ คำรพ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว547
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค : กรณีศึกษาร้านคาเฟ่เดอฟอเร็สท์ /
Author
พัชรพร พรศิริธิเวช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ516ค
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบโต๊ะทำงานรีไซเคิลจากกากอ้อยสำหรับโรงงสนน้ำตาลมิตรผล /
Author
ปิยะวัช วงษ์วีระนิมิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป621ต
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์แต่งตัวสำหรับผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-35 ปีที่อาศัยในคอนโดมิเนียม /
Author
สรวงสุดา วาจาเที่ยง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส341 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะเฟอร์นิเจอร์ห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยจิตเวช : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมุกดาหาร /
Author
สิญาภรณ์ ทันแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส718 2558
Location
Architecture Library

image
โครงงานออกแบบเรขศิลป์และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุนัข /
Author
ศศิญาภา สำราญรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ศ294 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles