Search again

Found: 2,907  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบเตียงนอนถอดประกอบและปรับเปลี่ยนได้สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 10 ปี /
Author
ยลกานต์ ทาโส
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ย145
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย /
Author
ศุภกานต์ คนชม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ศ676
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จัดเก็บและแบ่งปันหนังสือสาธารณะในบริเวณศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศรัญญา แสงหาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID22 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดสำหรับเด็กประถมศึกษาอายุ 9-12 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนชุมชนดูนสาด /
Author
นมิตา พลยางนอก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น199
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิกสำหรับบ้านน๊อคดาวน์ /
Author
ศิวกานต์ อุตะมะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ศ541
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์พกพาสำหรับครอบครัว 3-4 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมตั้งแคมป์ ภายใต้แบรนด์ KEVEN /
Author
ยุทธพิชัย ราษฏร์เจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID15 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะสำหรับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ /
Author
ปวริศา กิจสัวสดิ์ไพศาล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป492
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะสำหรับอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานีองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ /
Author
สิงหา แมลงภู่ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส718
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวสำหรับสวนสาธารณะส่วนกลางหมู่บ้าน : กรณีศึกษา : หมู่บ้านสีวลี ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
บุญธีรา ภาคอินทรีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK บ473
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ภานุพงศ์ วายลม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ภ447ฟ
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับการนั่งพักคอยและทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน /
Author
พุทธรักษา เถาว์ทิพย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ839
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
ศุภชัย สมบุศย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ศ684
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าจาฟางข้าว ภายใต้แบรนด์ Panna /
Author
ปัณณรัตน์ โรจน์อมรเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID28 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เรืองแสงสำหรับห้องคาราโอเกะ ภายใต้แบรนด์ Sparkle /
Author
ทรงกลด ศรไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ท124 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากผ้าไหมปักธงชัย ภายใต้แบรนด์ เตือนใจ /
Author
สุชาวดี เฉียมดอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส761 2560
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles