Search again

Found: 2,220  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะภายในอาคารเพื่อคนทุกกลุ่ม สำหรับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร /
Author
วราพร โสคำภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมจิตสำนึกการรักษ์ป่าไม้ /
Author
ฐิติกานต์ ศรีธาตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฐ332 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านออน คาม โคเวิร์คกิ้งสเปซ /
Author
ธชนก ธานี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ129 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมว /
Author
ธนัชพร ลิ้มประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ199 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง โดยใช้เทคนิคเดือยหางเหยี่ยวภายใต้แบรนด์ หลิว หลิว /
Author
เมธาวี วงศ์จินดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ม735 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากเศษไม้และเรซิน ภายใต้แบรนด์ Pittsha /
Author
สุพิชฌาย์ ฉันทะปรีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส831ค 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยวัสดุและเทคนิคจากภูมิปัญญาเครื่องเขินภายใต้แบรนด์ HATTAYA /
Author
หัทยา เที่ยวกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ห464 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโดยใช้เทคนิคการเข้าไม้ในเรือนเครื่องสับภายใต้แบรนด์ "อุ่นเรือน " /
Author
กุลนิษฐ์ สังคะรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก726 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่สำหรับบูติครีสอร์ท ภายใต้แบรนด์ “KIKI”/
Author
อัจฉรา นาคปิ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ498 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเรขศิลป์ สำหรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากแรงบันดาลใจจากของเล่นย้อนยุคภายใต้แบรนด์ Kiddy melle /
Author
ธัญชนก ธนะสูตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ธ445 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเรขศิลป์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะแนวเซอร์เรียลภายใต้แบรนด์ "เซอร์เรียลิสต้า" /
Author
จิราพร ปัญจมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK จ533 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเรขศิลป์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นสตรีทสำหรับผู้ชายภายใต้แบรนด์ "อุรากะ" /
Author
ธงชัย ปลอดพยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ117 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเว็บไซต์ดนตรีจังหวัดขอนแก่น WWW.KKYV.COM Khon Kaen Vibration /
Author
สุชาครีย์ สังข์สาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส758 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเสื้อผ้าที่มีแรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงอันนาในเรื่องโฟรเซน /
Author
ณิชากร ชาญด้วยวิทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ431 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำ /
Author
ตวงฉัตร นครังสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ต212 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles