Search again

Found: 2,220  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบหนังสือแนะนำการท่องเที่ยว /
Author
ฐิติวัสส์ จันทนากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฐ362 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟภายใต้แบรนด์ "ซอฟตี้ครีม" /
Author
ธัญชนก กุลโรจนวรากร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ445 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้สายการบินแบรนด์เอสเธเซีย /
Author
สุวัฒน์ แถลงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ส876 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับคราฟท์เบียร์ภายใต้แบรนด์ "BREWHEAT" /
Author
ธนกร ชื่นบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ132 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับคาเฟ่หนังสือ ภายใต้แบรด์ "Space cup" /
Author
อัมพิกา ชนะดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS อ559 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับร้านไอศครีมตัดโบราณภายใต้แบรนด์ IZE CUBE /
Author
ฐาณัฐ ธนไชยบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ฐ162 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าใบภายใต้แบรนด์ "Keptor" /
Author
เบญจพรรณ สิงห์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK บ783 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เสื้อภายใต้แบรนด์ "อาดาวา" /
Author
วรรณิพร ศรีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ว268 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และลวดลายเรขศิลป์เพื่อสื่อเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าบนผลิตภัณฑ์แฟชั้นภายใต้แบรนด์ RAWL /
Author
ธนพันธุ์ มโนชัย.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ152ส 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีจากผู้พิการทางสายตา "Light in blind" /
Author
กานต์ธีรา จำปาวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก432ค 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลดนตรีสตาร์หล้า มิวสิค เฟสติวัล /
Author
มาลินี สุมังคะละ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ม497 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ร้านขายเครื่องดื่มและอาหารทานเล่นภายใต้แบรนด์ "มันส์เทิง"/
Author
กมลชนก สุพรรณฝ่าย.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก136อ 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์โรงพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม /
Author
กรกต กาญจนพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก152ค 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อสื่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมศูนย์กีฬาขอนแก่นราม /
Author
นรวัฒนพัฒน์ บุณธนทรัพย์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC น222 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และเรขศิลป์บนผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับกลุ่มชายรักชายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ในตำนานกรีกโรมัน ภายใต้แบรนด์"ชาตสตี้" /
Author
ฉัตรมงคล โหมกพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฉ234 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles