Search again

Found: 2,207  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อสื่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมศูนย์กีฬาขอนแก่นราม /
Author
นรวัฒนพัฒน์ บุณธนทรัพย์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC น222 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และเรขศิลป์บนผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับกลุ่มชายรักชายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ในตำนานกรีกโรมัน ภายใต้แบรนด์"ชาตสตี้" /
Author
ฉัตรมงคล โหมกพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฉ234 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และเรขศิลป์สำหรับคาเฟ่สัตว์เลี้ยงพิเศษขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ ซิบิ เอ็คโซติกเพ็ดคาเฟ่ /
Author
ชวิภา ลิขสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช296 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และเรขศิลป์สำหรับอุปกรณ์การเรียนเพื่อนักเรียนมัธยม /
Author
นิธิดา ลิ้มถวิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น613 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องดนตรีพกพาประเภทเครื่องตีสำหรับวงดนตรีป๊อป-อะคูสติก /
Author
ปทิตตา ธนาโชคกุลธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ป352 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาชุดตกแต่งสวนน้ำ /
Author
เจนจิรา เกียรติชูศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK จ713 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาสไตล์รัสติคเพื่อการตกแต่งร้านกาแฟ /
Author
ปวริศา งามเสน่ห์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป492 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุกากอ้อย : กรณีศึกษาบริษัทน้ำตาลเกษตรผล จำกัด /
Author
สุกานดา ถิ่นฐาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส739ค 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าไหมมัดหมี่ ภายใต้แบรนด์ "พีระ" /
Author
พีรดนย์ ก้อนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT พ791 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีจากแรงบันดาลใจของเครื่องแต่งกายยุควิคตอเรียนภายใต้แบรนด์ บัสเซิล ไลน์ /
Author
อภิญญา อังกูรวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT อ253 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีจากไหมอีรี่มัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติสำหรับแบรนด์แมนตัวลาร์ /
Author
เกศินี สอนสุภี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ก774 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอโดยเทคนิคท้วงนวมภายใต้แบรนด์พบพิง /
Author
สายสมร เกษทอง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส663 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราภายใต้แบรนด์ "Change" /
Author
สุดารัตน์ สีวิสุทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส769 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชนิดถอดประกอบได้ สำหรับแบรนด์ "Norm" /
Author
ธนกฤษณ์ แก่นบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ132 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อตอบสนองกิจกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลางบ้านพักศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่. /
Author
กนกสรวง จตุรสุขสกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก125ค 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles