Search again

Found: 2,207  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอุเรณูนคร /
Author
ณัฐกร ยงยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ321 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาชนะเซรามิคสำหรับร้านอาหาร Haru Hana /
Author
อนุพงศ์ ศรีสุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ193 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือชนเผ่าทวีปแอฟริกาสำหรับเด็กอายุ 7-11 ปี /
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ว719ช 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพประกอบเสียดสีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้แบรนด์ NVI /
Author
วิทยา ศรีทองคง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ว582ส 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่น 2 มิติและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริษัทอั้นตั้นแอนิเมชั่นสตูดิโอ /
Author
จัตุมงคล สืบศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR จ237 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบลวดลายกราฟฟิกโดยใช้เทคนิคสีน้ำสำหรับสินค้าแฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวเขา /
Author
ชลิดา อนันตโสภณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ช251 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบลายพิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะการร้อยมาลัย แบรนด์ เฟมิเน็ส /
Author
สรอรรถ ดียิ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส347 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พีระยุทธ ขำภูเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV พ798ค 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วิภากมล ปลื้มกมล.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ว646 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อภาพยนตร์รณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายจากปัญหาทางจิตใจของวัยรุ่น /
Author
ณัฐพล วิบูลย์วัฒนากูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ณ342 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียประกอบรายการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่นผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต /
Author
อัครวรรณ สวรรค์พรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF อ476 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกภายใต้แบรนด์ "Terra"/
Author
จิรวัชร เหมไพศาลพิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T จ511 2558
Location
Agriculture Library

image
โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชั่นรณรงค์เรื่องการใช้สื่อโซเซียลมีเดียอย่างมีสติแก่เยาวชน /
Author
กฤติพงศ์ สีลวานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ก277 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการไม่ใช้อคติในการตัดสินผู้อื่นแก่เยาวชน /
Author
พัฒน์พงษ์ เพิ่มพลัง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF พ536 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบสามมิติเรื่องขนมไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี /
Author
ณัฐวดี บัวลาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ณ352ค 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles