Search again

Found: 143  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบชุดราตรีลูกไม้จากเส้นใยสับปะรดภายใต้แบรนด์ ลา พีนัน /
Author
นันทวรรณ โพธิ์ศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT|a 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดลำลองกึ่งราตรีสำหรับสุภาพสตรีโดยเทคนิคการทอแบบเกาะล้วงภายใต้แบรน์เพลสเสล /
Author
อนรรฆพร ฑีฆายุพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT อ162 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ภายในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้คุมงานในพื้นที่ก่อสร้าง /
Author
กาญญารัตน์ บุญสูงเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก428 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดโคมไฟเซรามิคสไตล์ธรรมชาติเขตร้อนชื้นสำหรับตกแต่งภายใน /
Author
ธนรัตน์ สงวนตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ152ซ 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มไทดำภายใต้แบรนด์ Maymerry /
Author
นิสาชล หยองเอ่น.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น695 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคชุดเทอราเรี่ยมที่มีแนวคิดมาจากความต้องการธรรมชาติของมนุษย์ /
Author
วนรัตน์ รัศมีรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว163 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผ้าปักชาวเขาสำหรับเครื่องแต่งกายสตรีภายใต้แบรนด์ "เณติมา" /
Author
ชไมภัค นันท์หทัยภัค.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ช185 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอุเรณูนคร /
Author
ณัฐกร ยงยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ321 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือชนเผ่าทวีปแอฟริกาสำหรับเด็กอายุ 7-11 ปี /
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ว719ช 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพประกอบเสียดสีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้แบรนด์ NVI /
Author
วิทยา ศรีทองคง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ว582ส 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่น 2 มิติและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริษัทอั้นตั้นแอนิเมชั่นสตูดิโอ /
Author
จัตุมงคล สืบศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR จ237 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วิภากมล ปลื้มกมล.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ว646 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการไม่ใช้อคติในการตัดสินผู้อื่นแก่เยาวชน /
Author
พัฒน์พงษ์ เพิ่มพลัง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF พ536 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบอาหารสำหรับเด็กวัย 6- 9 ปี ชุดอาหารประยุกต์ใหม่ /
Author
ธนัญญา อายุสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ211 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพและบทความสำหรับผู้หญิงผิวสีแทนภายใต้ชื่อทูแทน /
Author
กิตติมา มุเนืองรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ก674ห 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles