Search again

Found: 526  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /
Author
กรมศิลปากร
Published
สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร,
Call Number
NX28 ศ528 2562
Location
Central Library

image
132 เรื่องเล่าศาลาว่าการกลาโหม /
Author
กระทรวงกลาโหม
Published
กระทรวง,
Call Number
UA10 ก314 2562
Location
Central Library

image
21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 /
Author
แฮรารี, ยูวัล โนอาห์.
Published
ยิปซี กรุ๊ป,
Call Number
CB428 ฮ865 2562
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image
250 ปี กรุงธนบุรีรำลึก /
Published
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,
Call Number
DS577 ส473 2562
Location
Central Library

image
89 พระพุทธรูปสำคัญ ในรัชกาลที่ 9 /
Published
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,
Call Number
BQ5125.B8 ป818 2562
Location
Central Library

image
Anti-Aging รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน (ฉบับ ปรับปรุง) /
Author
หมอหล่อคอเล่า.
Call Number
RA776.75 ห183 2562
Location
Central Library

image
Big Data /
Author
อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
Published
บริษัท แพรว เพรส (2002) จำกัด,
Call Number
QA76.9 อ443
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
Digital Transformation in Action : เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step /
Author
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.
Published
U23 Academy,
Call Number
HD45 ธ149 2562/4
Location
Central Library

image
Gut microbiota กับการผลิตสัตว์ปีกและสุกร /
Author
วิริยา ลุ้งใหญ่.
Published
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
SF95 ว694 2562
Location
Central Library

image
Intensive CU-TEP /
Author
Mr. Buff.
Call Number
PE1128 ม594 2562
Location
Central Library

image
ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม /
Author
สยาม อรุณศรีมรกต.
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TS155.7 ส319บ 2562
Location
Central Library

image
Line เส้น บันทึกสถาปัตยกรรม 1 /
Author
ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ.
Published
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
NC335.A1 ช489 2562 ล.1
Location
Central Library

image
Objectives and Key Results (OKRs) เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ "ใจ" และได้ "งาน" /
Author
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
Published
เอช อาร์ เซ็นเตอร์,
Call Number
HD30.28 อ631 2562
Location
Central Library

image
OKRs@Work : บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs /
Author
กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์.
Published
เกรท มีเดีย อเจนซี,
Call Number
HD30.28 ก674 2562
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles