Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความรู้ การรับรู้และพฤติกรรม การใช้สารพาราควอทของเกษตรกรจังหวัดเลย = Knowledge perception and practice on paraquat of farmers in Loei province /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
SB952.P35 ก173,WA240 ค181 2534
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
รวมเรื่องย่อการวิจัยเรื่องการก่อกลายพันธุ์ การก่อมะเร็ง การก่อลูกวิรูป และสารพิษในสิ่งแวดล้อม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ สารก่อมะเร็ง และสารก่อลูกวิรูป ด้วยวิธีตรวจระยะสั้น 4-8...
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ สารก่อมะเร็ง และสารก่อลูกวิรูปด้วยวิธีตรวจระยะสั้น
Published
คณะ,
Call Number
R261 ก474,QZ202 ก474ก 2534
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัยถั่วเขียว ครั้งที่ 4 /
Author
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัยถั่วเขียว
Published
ศูนย์,
Call Number
SB317.M85 ก525 [2534]
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles