Search again

Found: 2,058  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือชนเผ่าทวีปแอฟริกาสำหรับเด็กอายุ 7-11 ปี /
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ว719ช 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพประกอบเสียดสีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้แบรนด์ NVI /
Author
วิทยา ศรีทองคง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ว582ส 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่น 2 มิติและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริษัทอั้นตั้นแอนิเมชั่นสตูดิโอ /
Author
จัตุมงคล สืบศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR จ237 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วิภากมล ปลื้มกมล.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ว646 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการไม่ใช้อคติในการตัดสินผู้อื่นแก่เยาวชน /
Author
พัฒน์พงษ์ เพิ่มพลัง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF พ536 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบอาหารสำหรับเด็กวัย 6- 9 ปี ชุดอาหารประยุกต์ใหม่ /
Author
ธนัญญา อายุสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ211 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพและบทความสำหรับผู้หญิงผิวสีแทนภายใต้ชื่อทูแทน /
Author
กิตติมา มุเนืองรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ก674ห 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือแนะนำการท่องเที่ยว /
Author
ฐิติวัสส์ จันทนากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฐ362 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟภายใต้แบรนด์ "ซอฟตี้ครีม" /
Author
ธัญชนก กุลโรจนวรากร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ445 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้สายการบินแบรนด์เอสเธเซีย /
Author
สุวัฒน์ แถลงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ส876 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าใบภายใต้แบรนด์ "Keptor" /
Author
เบญจพรรณ สิงห์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK บ783 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เสื้อภายใต้แบรนด์ "อาดาวา" /
Author
วรรณิพร ศรีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ว268 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และลวดลายเรขศิลป์เพื่อสื่อเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าบนผลิตภัณฑ์แฟชั้นภายใต้แบรนด์ RAWL /
Author
ธนพันธุ์ มโนชัย.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ152ส 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีจากผู้พิการทางสายตา "Light in blind" /
Author
กานต์ธีรา จำปาวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก432ค 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ร้านขายเครื่องดื่มและอาหารทานเล่นภายใต้แบรนด์ "มันส์เทิง"/
Author
กมลชนก สุพรรณฝ่าย.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก136อ 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles