Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก 2526 /
Author
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
Published
องค์การ,
Call Number
GV741 ส144 2526

image
สถิติการศึกษา กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2519-2524 /
Author
กรมสามัญศึกษา
Published
กรม,
Call Number
L592 ศ615สก 2519-24

image

image

image
สถิติการศึกษาเพื่อการวิจัยและวางแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 5 /
Published
รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
Call Number
L592 ส184 ล.5
Location
Education Library

image
สถิติการศึกษาเพื่อการวิจัยและวางแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 6 /
Published
ฟันนี่พับบลิชชิ่ง,
Call Number
L592 ส184 ล.6
Location
Education Library

image
สถิติฉบับย่อ ปี 2523 /
Published
กอง,
Call Number
LB2846 ส184 2523

image
สถิติพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ... /
Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน่วยวิจัยสถาบัน
Published
หน่วย,
Call Number
LG395.S55 ศ529

image

image

image
สถิติและดัชนีทางการศึกษาที่สำคัญ ... /
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสารสนเทศ
Published
กอง,
Call Number
L591 ค122

image
สมุดสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Published
ฝ่าย,
Call Number
LG395.T5.จ682 จ682ส

image
สรุปผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2525-2527 : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 5 (2525-2529) /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะศึกษาศาสตร์. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Published
งาน,
Call Number
มข.5/05-7 2525-27,LG395.T5.ข285ศศ ข285ส 2525-27
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles