Search again

Found: 89  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบกระเป๋าจากผ้ามัดหมี่สำหรับนักท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาลาวภายใต้แบรนด์นวล (Nuann) /
Author
ดวงฤทัย ปรีดานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ด226 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัญธิกา ธรรมธราธาร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ532 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันสำหรับเด็กพิการทางสายตาระดับชั้นอนุบาล 1-3 /
Author
จุฑารัตน์ ช่วยหาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK จ631ค 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ภายในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้คุมงานในพื้นที่ก่อสร้าง /
Author
กาญญารัตน์ บุญสูงเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก428 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดโคมไฟเซรามิคสไตล์ธรรมชาติเขตร้อนชื้นสำหรับตกแต่งภายใน /
Author
ธนรัตน์ สงวนตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ152ซ 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มไทดำภายใต้แบรนด์ Maymerry /
Author
นิสาชล หยองเอ่น.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น695 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคชุดเทอราเรี่ยมที่มีแนวคิดมาจากความต้องการธรรมชาติของมนุษย์ /
Author
วนรัตน์ รัศมีรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว163 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอุเรณูนคร /
Author
ณัฐกร ยงยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ321 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วิภากมล ปลื้มกมล.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ว646 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการไม่ใช้อคติในการตัดสินผู้อื่นแก่เยาวชน /
Author
พัฒน์พงษ์ เพิ่มพลัง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF พ536 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบอาหารสำหรับเด็กวัย 6- 9 ปี ชุดอาหารประยุกต์ใหม่ /
Author
ธนัญญา อายุสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ211 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือแนะนำการท่องเที่ยว /
Author
ฐิติวัสส์ จันทนากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฐ362 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้สายการบินแบรนด์เอสเธเซีย /
Author
สุวัฒน์ แถลงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ส876 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าใบภายใต้แบรนด์ "Keptor" /
Author
เบญจพรรณ สิงห์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK บ783 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และลวดลายเรขศิลป์เพื่อสื่อเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าบนผลิตภัณฑ์แฟชั้นภายใต้แบรนด์ RAWL /
Author
ธนพันธุ์ มโนชัย.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ152ส 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles