Search again

Found: 63  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและความผิดพลาดในการตรวจโลหิตบริจาคที่ส่งตรวจ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรี : การศึกษาเพื่อพัฒนา /
Author
พัชรากร กรำกระโทก
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WH พ517 2557
Location
Associated Medical Sciences Library

image
อุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี ในผู้บริจาคโลหิตภาคอีสานตอนบน 4 จังหวัด ระหว่าง พ.ศ. 2549-2553 : การวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน /
Author
วิราศิณี ชัยมณี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WH ว642
Location
Associated Medical Sciences Library

image
เกณฑ์การวินิจฉัยมาลาเรียทางคลินิกสำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดตามแนวชายแดนไทย-ลาว อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
กรีพล สุตาวงษ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ก253 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles