Search again

Found: 53  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบอาหารสำหรับเด็กวัย 6- 9 ปี ชุดอาหารประยุกต์ใหม่ /
Author
ธนัญญา อายุสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ211 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพและบทความสำหรับผู้หญิงผิวสีแทนภายใต้ชื่อทูแทน /
Author
กิตติมา มุเนืองรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ก674ห 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือแนะนำการท่องเที่ยว /
Author
ฐิติวัสส์ จันทนากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฐ362 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟภายใต้แบรนด์ "ซอฟตี้ครีม" /
Author
ธัญชนก กุลโรจนวรากร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ445 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้สายการบินแบรนด์เอสเธเซีย /
Author
สุวัฒน์ แถลงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ส876 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าใบภายใต้แบรนด์ "Keptor" /
Author
เบญจพรรณ สิงห์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK บ783 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เสื้อภายใต้แบรนด์ "อาดาวา" /
Author
วรรณิพร ศรีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ว268 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และลวดลายเรขศิลป์เพื่อสื่อเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าบนผลิตภัณฑ์แฟชั้นภายใต้แบรนด์ RAWL /
Author
ธนพันธุ์ มโนชัย.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ152ส 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีจากผู้พิการทางสายตา "Light in blind" /
Author
กานต์ธีรา จำปาวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก432ค 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ร้านขายเครื่องดื่มและอาหารทานเล่นภายใต้แบรนด์ "มันส์เทิง"/
Author
กมลชนก สุพรรณฝ่าย.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก136อ 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์โรงพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม /
Author
กรกต กาญจนพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก152ค 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และเรขศิลป์บนผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับกลุ่มชายรักชายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ในตำนานกรีกโรมัน ภายใต้แบรนด์"ชาตสตี้" /
Author
ฉัตรมงคล โหมกพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฉ234 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และเรขศิลป์สำหรับคาเฟ่สัตว์เลี้ยงพิเศษขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ ซิบิ เอ็คโซติกเพ็ดคาเฟ่ /
Author
ชวิภา ลิขสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช296 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาชุดตกแต่งสวนน้ำ /
Author
เจนจิรา เกียรติชูศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK จ713 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาสไตล์รัสติคเพื่อการตกแต่งร้านกาแฟ /
Author
ปวริศา งามเสน่ห์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป492 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles