Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่น และความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
มาโนช นามเดช.
Published
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT3656 ม456 2559
Location
College of Local Administration Library

image
ความจริง..คลองด่านที่ไม่ใช่วัฒนา.
Author
วัฒนา อัศวเหม คดีความ.
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
KPT3131 ค181 2559
Location
Central Library

image
อย่าปล่อยให้คนที่คุณรักต้องลำบากแก้ไขไม่ยากแค่เขียนพินัยกรรม /
Author
ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์.
Call Number
KPT770 ข135 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles