Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายพิเศษพร้อมสอบการค้าระหว่างประเทศ /
Author
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Published
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์,
Call Number
KPT3405 ก351 2558
Location
Central Library

image
ปฏิรูปศาลแรงงาน : แยกศาลแรงงานจากศาลยุติธรรม /
Published
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,
Call Number
KPT1270 ป138 2558
Location
Central Library

image

image
หลักกฎหมายแพ่ง : คำอธิบายรายมาตราพร้อมแนวคำพิพากษาฎีกาปี 2558 : ยืมใช้คงรูป มาตรา 640-649 ยืมใช้สิ้นเปลือง มาตรา 650-656 ค้ำประกัน (แก้ไขใหม่) มาตรา 680-701 ... /
Author
ไพบูลย์ วนพงศ์ทิพากร.
Published
จัดจำหน่ายโดยร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช",
Call Number
KPT500 พ979 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles