Search again

Found: 28  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ = Emergency management for the elderly /
Published
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย,
Call Number
WT100 ก446จ 2560,RC954 ก446จ 2560
Location
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ = Nutritional management for the elderly /
Published
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย,
Call Number
TX551 ก446 2560,WT115 ก446 2560
Location
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์ของสารสกัดหยาบจากขมิ้นขาวและใบโหระพาในห้องปฏิบัติการ /
Author
เพชรรัตน์ มนัสฉัตรโสภณ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd พ877 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษานำร่องลักษณะมิญชวิทยาและการแสดงออกพื้นฐานของยีนส์DSPP, DMP1, COL1A ของเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ /
Author
อัจฉรียา ปิยะสันติ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd อ514 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พิมพ์ชนก สุปาลนันท์.
Published
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ods พ716 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนระหว่างสารผนึกหลุมและร่องฟันสองชนิดในสภาวะปนเปื้อนน้ำลายและไม่ปนเปื้อนน้ำลายทางห้องปฏิบัติการ /
Author
กิรณา ขันติโกสุม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ped ก682 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของสิ่งบูรณะเฉพาะกาลเรซินอะคริลิกและเรซินคอมโพสิตที่มีและไม่มีการเติมสารเสริมแรง /
Author
ชวพร คล่องพิทยาพงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ช276 2560
Location
Dentistry Library

image
การเกิดฟองอากาศในวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือ เครื่องผสมกึ่งอัตโนมัติและเครื่องผสมอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยง /
Author
ศกลวรรณ น้ำใจทหาร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ศ111 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและผลกระทบต่ออนามัยช่องปากระหว่างการใส่เหงือกเทียมชนิดอะคริลิกและซิลิโคนในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะคงสภาพ : การศึกษานำร่อง /
Author
จุฑามาศ ตระการบุญกิจ.
Published
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Pd จ628 2560
Location
Dentistry Library

image

image
การเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมระหว่างถุงมือที่อบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนแนงดันสูงกับถุงมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาในขั้นตอนการถอนฟันอย่างง่าย /
Author
โยษิตา ยิ่งรักศรีภักดิ์.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ย851 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบแนวนำคอนดายล์โดยใช้การบันทึกการสบยื่นกับการวัดจากภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริกด้านข้าง /
Author
ธนัช ทูลภิรมย์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ธ199 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปลี่ยนแปลงของริมฝีปากภายหลังการจัดฟันร่วมกับการถอนฟันกรามน่อยซี่ที่หนึ่งทั้งสี่ซี่ในผู้ป่วยฟันยื่น /
Author
ณัฏฐา เอกสินชล.
Published
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ord ณ312 2560
Location
Dentistry Library

image
การใช้ยาเดกซาเมทาโซนชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการบวมหลังการทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรล่างโดยการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและมีการปิดบังสองทาง: การศึกษานำร่อง /
Author
ณัฐฐา วรรณปะกา.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Om ณ329 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles