Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 : Abstracts /
Author
การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ
Published
กอง,
Call Number
WA3 ก525a 2531 ค6
Location
Medical Library

image

image
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยและรายงานวิชาการ พ.ศ. 2520-2531 /
Author
กรมการแพทย์. โรงพยาบาลราชวิถี
Published
โรงพยาบาล,
Call Number
W20.5 ร925ร 2531
Location
Medical Library

image
รวมเรื่องย่อการวิจัยเรื่องการก่อกลายพันธุ์ การก่อมะเร็ง การก่อลูกวิรูป และสารพิษในสิ่งแวดล้อม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ สารก่อมะเร็ง และสารก่อลูกวิรูป ด้วยวิธีตรวจระยะสั้น 4-8...
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ สารก่อมะเร็ง และสารก่อลูกวิรูปด้วยวิธีตรวจระยะสั้น
Published
คณะ,
Call Number
R261 ก474,QZ202 ก474ก 2534
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles