Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา /
Published
พิมพ์อักษร,
Call Number
KPT3800 ส733
Location
Nong Khai Campus Library

image
The big story อ่านเพื่อสอบข้อมูลและฎีกาสำคัญ
Published
พิมพ์อักษร,
Call Number
KPT500 บ321
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image

image
กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรทราบ /
Author
เกษมสันต์ วิลาวรรณ
Published
โรงพิมพ์อัสสัมชัญ,
Call Number
K ก813กร
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อแนะนำคำฟ้อง คำร้อง คำแถลง คำแถลงเปิด-ปิดคดี คำร้องขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจาราณาใหม่ ภาค 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) /
Author
สุริยา พงษ์สุริยา
Published
พงษ์สุริยา ทนายความธุรกิจและการบัญชี,
Call Number
KPT1750 ส866ข [255-] ล.2
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อแนะนำตัวอย่างคำฟ้อง คำร้อง คำแถลง คำขอ 108 แถลงเปิด-ปิดคดี ป.วิ.อาญา มาตรา 174 อุทธรณ์ ฎีกา.
Author
สุริยา พงษ์สุริยา
Published
พงษ์สุริยา ทนายความธุรกิจและการบัญชี,
Call Number
KPT1750 ส866 ล.2
Location
Nong Khai Campus Library

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to law /
Author
อุมาพร กาฬแสน
Published
ม.ป.พ.,
Call Number
K อ846
Location
Nong Khai Campus Library

image
คำบรรยายประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ /
Published
บพิธการพิมพ์,
Call Number
KPT1630 ค361
Location
Nong Khai Campus Library

image
คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี /
Author
ประจักษ์ พุทธิสมบัติ
Published
ศรีสมบัติการพิมพ์,
Call Number
K ป223ค [254-]
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด /
Author
ประทีป เฉลิมภัทรกุล
Published
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
Call Number
KPT938 ป277
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร /
Author
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
Published
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
Call Number
K ช445 [254-]
Location
Nong Khai Campus Library

image

image
ทนายคลายทุกข์.
Author
เดชา กิตติวิทยานันท์
Published
เอส แพ็ค แอนด์ พริ้นท์,
Call Number
KPT68 ด841 ล.1
Location
Nong Khai Campus Library

image
ท่องตัวบทจำหลักได้-แม่นฎีกา ป.วิ.อาญา /
Published
พิมพ์อักษร,
Call Number
KPT4610 ท263ท
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles