Search again

Found: 38  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม /
Author
การประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนากรุงเทพมหานครแบบผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม :
Published
สถาบัน,
Call Number
DS589.ก262 ก471ก
Location
Central Library

image

image
การประชุมอภิปรายเรื่องโภชนาการเพื่อสุขภาพ ณ โรงแรมรอแยลคริฟ บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2525 /
Author
การประชุมอภิปรายเรื่องโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Published
โรงพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
Call Number
RA784 ว587,QU145 ก488 2525
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image

image

image
บทวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนนิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย /
Author
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
Published
สำนักงาน,
Call Number
LB3605 ส691
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ภาวะการหย่าร้างของประชากรไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2521 : การศึกษาจากทะเบียนการหย่า /
Author
วันทนา กลิ่นงาม
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HQ932.55 ว431 2512-21
Location
Central Library

image

image
รายงานการประชุมปฏิบัติการเรื่องการวางแผนระดับภาควิชาและคณะระหว่างวันที 28-30 พฤษภาคม 2525 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนระดับภาควิชาและคณะ,
Published
คณะ,
Call Number
LG395.T364.ข19 ข285รก,มข.5/08-9 2525
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
รายงานการประชุมวิชาการกองบริรักษ์ที่ดิน ครั้งที่ 2 /
Author
กองบริรักษ์ที่ดิน. การประชุมวิชาการ.
Published
กรม,
Call Number
S530.3 ก351 2525
Location
Central Library

image
รายงานการประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2523 และ 2524 ภาคกลาง /
Published
สำนักงานเลขานุการ กสช. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
Call Number
HN700.592.C6 ร451ก 2523-24
Location
Central Library

image
รายงานการวิจัยความไม่มั่นคงของดินต่อการกัดกร่อนเนื่องจากน้ำฝนในจังหวัดขอนแก่น = The erodibility of soil in Khon Kaen /
Author
บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S593.2 บ148
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อ /
Author
สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
Published
ธนาคารไทยพาณิชย์,
Call Number
HD9820 ส784
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles