Book export
Format


 
Export to  
 

No.List
1
image
2
image
บ้านฐานชีวิต / [จัดทำโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ]
Author
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
Published
[กรุงเทพฯ] : ฐานเศรษฐกิจ, 2531
Call Number
HD7363.55 บ291
Location
Central Library
Engineering Library
3
image
รายงานการสำรวจเคหะ ... = Report on housing survey ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Published
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2519-
Call Number
HD7363.55.A3 ร451
Location
Central Library
4
image
รายงานการวิจัยเรื่องบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ : ปัญหาการใช้ที่ดินและการจัดสิ่งบริการ / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์
Author
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
Published
[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
Call Number
HD7363.55.A3 ส867
Location
Central Library
5
image
รายงานการศึกษาลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมกลูโคส / ศึกษาโดย อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร
Author
อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร
Published
[ขอนแก่น] : ศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2532
Call Number
HD77.5.T5 อ623
Location
Associated Medical Sciences Library
Central Library
6
image
กฎหมายแรงงาน : แนวคิดและปัญหา / นิคม จันทรวิทุร
Author
นิคม จันทรวิทุร
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530
Call Number
HD7942.5 น553
Location
Central Library
7
image
8
image
การปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2532-2534 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published
[กรุงเทพฯ] :
Call Number
HD85.T5 ค123ป 2532-34
Location
Architecture Library
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Public Health Library
9
image
ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปี 2532 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2532]
Call Number
HD85.T5 ผ191 2532
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles