Search again

Found: 99  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนก /
Author
จอห์นสัน, จินนี.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.20
Location
Education Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ /
Author
แม็กโดนัลด์, ฟิโอนา.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.13
Location
Education Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมัมมี่ /
Author
แมลัม, จอห์น.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.21
Location
Education Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม /
Author
จอห์นสัน, จินนี.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.10
Location
Education Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ /
Author
บรีเวอร์, ดันแคน.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.15
Location
Education Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอัศวินและปราสาท /
Author
วอล์คเกอร์, เจน.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.16
Location
Education Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ /
Author
วอล์คเกอร์, เจน.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.8
Location
Education Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง /
Author
แม็กโดนัลด์, ฟิโอนา.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.27
Location
Education Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด /
Author
แลงลีย์, แอนดรูว์.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
AC158 ร193ก ล.11
Location
Education Library

image
iStorm พายุทะลุจอ = iStorm /
Author
กาเนรี, อะนิต้า.
Published
อมรินทร์คอมมิกส์,
Call Number
QC941.3 ก432 2558
Location
Education Library

image
Nala cat /
Author
วรีสิริ เมธาจิตติพันธ์.
Published
สปริงบุ๊กส์,
Call Number
SF442.82.N3 ว333 2558/2
Location
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง /
Author
เพชรรัตน์ สิงห์นวน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH พ877 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น /
Author
วรากร บุญทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ว296 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
สุข ศรีทวีกาศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส742 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
สุภาพร สุ่ยหล้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส838ก 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles