Search again

Found: 64  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบเว็บไซต์ดนตรีจังหวัดขอนแก่น WWW.KKYV.COM Khon Kaen Vibration /
Author
สุชาครีย์ สังข์สาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส758 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเสื้อผ้าที่มีแรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงอันนาในเรื่องโฟรเซน /
Author
ณิชากร ชาญด้วยวิทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ431 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา : บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จำกัด /
Author
พรสุดา หงษากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ285 2558
Location
Architecture Library

image
โรงแรมและพื้นที่เช่าทำงาน จังหวัดอุดรธานี /
Author
จักรี ชูศรีทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ234 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles