Search again

Found: 119  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบภาชนะเซรามิคสำหรับร้านอาหาร Haru Hana /
Author
อนุพงศ์ ศรีสุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ193 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบลวดลายกราฟฟิกโดยใช้เทคนิคสีน้ำสำหรับสินค้าแฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวเขา /
Author
ชลิดา อนันตโสภณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ช251 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบลายพิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะการร้อยมาลัย แบรนด์ เฟมิเน็ส /
Author
สรอรรถ ดียิ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส347 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พีระยุทธ ขำภูเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV พ798ค 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อภาพยนตร์รณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายจากปัญหาทางจิตใจของวัยรุ่น /
Author
ณัฐพล วิบูลย์วัฒนากูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ณ342 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียประกอบรายการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่นผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต /
Author
อัครวรรณ สวรรค์พรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF อ476 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชั่นรณรงค์เรื่องการใช้สื่อโซเซียลมีเดียอย่างมีสติแก่เยาวชน /
Author
กฤติพงศ์ สีลวานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ก277 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสุขภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม "อีโคซาน โคลเซต" /
Author
ศุภรัตน์ น้ำโมง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ศ715 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบสามมิติเรื่องขนมไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี /
Author
ณัฐวดี บัวลาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ณ352ค 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับคราฟท์เบียร์ภายใต้แบรนด์ "BREWHEAT" /
Author
ธนกร ชื่นบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ132 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับคาเฟ่หนังสือ ภายใต้แบรด์ "Space cup" /
Author
อัมพิกา ชนะดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS อ559 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับร้านไอศครีมตัดโบราณภายใต้แบรนด์ IZE CUBE /
Author
ฐาณัฐ ธนไชยบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ฐ162 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลดนตรีสตาร์หล้า มิวสิค เฟสติวัล /
Author
มาลินี สุมังคะละ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ม497 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อสื่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมศูนย์กีฬาขอนแก่นราม /
Author
นรวัฒนพัฒน์ บุณธนทรัพย์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC น222 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และเรขศิลป์สำหรับอุปกรณ์การเรียนเพื่อนักเรียนมัธยม /
Author
นิธิดา ลิ้มถวิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น613 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles