Search again

Found: 119  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศูนย์พฤกษศาสตร์จังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา เครือวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
Call Number
NA ว169 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อายุสต์ ศรีจินดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ543ศ 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมการถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย /
Author
เฉลิมวัฒน์ วงษ์ชมภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ431 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก จังหวัดอุดรธานี /
Author
นิตย์รดี หนูมอ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น575 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ สกลนคร /
Author
อริสรา หล้าชาญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ398ศ 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
คำนวณ ทีปกาทินารมภ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ค357
Location
Architecture Library

image
สถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพอำเภอเขาค้อ /
Author
ปรเมศวร์ ประจันตะเสน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป169 2558
Location
Architecture Library

image
สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา /
Author
หนึ่งฤทัย อุดมพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ห159 2558
Location
Architecture Library

image
สนามฟุตบอลสุรินทร์ซิตี้ /
Author
ณัฐวุฒิ วงค์ศรีแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ361ส 2558
Location
Architecture Library

image
สนามฟุตบอลและศูนย์สโมสรร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด /
Author
ชัชพล มงคลชู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช356 2558
Location
Architecture Library

image
สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรีอนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง /
Author
ดวงมณี ปิ่นแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ด218 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
หอสมุดศิลปะร่วมสมัย /
Author
จตุพล หาญโสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ136ห 2558
Location
Architecture Library

image
แก่นอโศกธรรมสถาน /
Author
พิพัฒน์ อุปาจันโท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ698
Location
Architecture Library

image
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมกาแฟออกานิคสำหรับหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
ปริยฉัตร วีระพันธ์ยานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ป459 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบกระเป๋าผู้หญิงโดยแรงบันดาลใจจากงานจักสานภาคอีสานภายใต้แบรนด์ ‘วีนีค’ /
Author
พัชฌ์พิรุณ ปกรณัมมาลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ515 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles