Search again

Found: 3,977  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการให้คำปรึกษาและอบรมระยะสั้น ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2542 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองบริการการศึกษา. หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
Published
หน่วย,
Call Number
มข.1.5/10-20 2542
Location
Central Library

image
โครงการให้บริการทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2543 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
Published
สำนักงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.26/10-13 2543
Location
Central Library

image
โครงงานแนะนำมหาวิทยาลัยเนื่องในวาระ 50 ปี มข. ทศวรรษที่ 1 /
Author
วราภรณ์ ศรสุรินทร์
Published
[มข.],
Call Number
มข./01-40 2556
Location
Central Library

image
โครงสร้างการกำหนดแผนงานสาขาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการจัดทำงบประมาณแบบแผนงาน /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน
Published
กอง,
Call Number
มข.1.4/10-43,LB2341 ข285
Location
Associated Medical Sciences Library
Central Library

image
โครงสร้างงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์
Published
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี, ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.1.4/10-18
Location
Central Library

image
โครงสร้างระเบียน USMARC : หนังสือ/เอกสาร /
Author
สุวันนา ทองสีสุขใส kku-c.
Published
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z699.35.M28 ส876ค,มข.12/04-32
Location
Central Library
Medical Library

image
โปรแกรมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2526 มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบัน
Published
งาน,
Call Number
มข.1.4/10-17 2526,LG395.T5.ข285 ป931 2526
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
ใต้ฟ้าหลังคาสีขาว :ใต้ฟ้าที่ 28 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Published
คณะ,
Call Number
มข.8/01-7
Location
Central Library

image
ใต้ร่มกาสะลอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Published
คณะ,
Call Number
มข.8/01-14 2561
Location
Central Library

image

image
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 ธันวาคม 2548 /
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- พระกรณียกิจ
Published
หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
Call Number
มข./01-30 2548
Location
Central Library

image

image
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินอาคารสิริคุณากร (อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 ธันวาคม 2553 /
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- พระกรณียกิจ
Published
หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
Call Number
LG น967,มข./01-38 2553
Location
Central Library
Medical Library

image
ใบเสนอราคาโครงการบริหารหอพักใหม่ /
Published
บริษัท ],
Call Number
มข.1.7/10-17
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles